König & Reeker, bağımsız bir sigorta ve reasürans brokeri olup sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve risk yöneticilerine yönelik özel danışmanlık ve servis hizmetleri vermektedir.

Ana Faaliyet konumuz, hertürlü trete ve ihtiyari reasürans çözümlerinin üretilmesi ve tüm sektörlere yönelik, özel risk transferi yöntemlerinin dizayn edilmesidir.

Bu hizmetler müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre sunulan geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri ve bireysel servisler ile bağlantılı olarak sağlanmaktadır. Bu çerçevede risk tespiti, risk transferinin türü ve kapsamı ile ilgili kararlar, poliçelerin tasarlanması, sözleşme dokümantasyonu, pazar konumlandırılması, hesap yönetimi ve zarar tazmini ile ilgili tüm sorulara çözümler temin edilmektedir.

Reasürans çözümlerinin optimizasyonu, süreç ve veri organizasyonu ile risk yönetimi konularında danışmanlık hizmetlerimizin yanında, reasürans yönetimine yönelik özel yazılımların geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerde vermekteyiz.